Permission denied.'); } else { return($filename); } } $tipusok=array('.gif','.jpg','.png'); /* A file típusok, amikkel foglalkozik */ $vizszintes=4; /* Oszlopok száma */ $fuggoleges=3; /* Sorok száma */ $prevx=100; /* Preview x mérete y-t arányosan számolja */ $thumb=TRUE; /* Ha van thumbnail, akkor azt használja preview-nak. Ekkor a $prevx beállítás nem számít, a thumbnail-t eredeti méretében teszi ki. */ $picx=800; /* Kép x méret a popup-ban y-t arányosan számolja */ $cache=TRUE; /* Az egyszer kiszámolt preview-t le is tárolja */ $thumb=$thumb&&function_exists('exif_thumbnail'); function h($txt) { $txt=rawurlencode($txt); $txt=str_replace('%27',chr(92)."'",$txt); return($txt); } //ini_set("display_errors",TRUE); // uw.hu-n tiltott függvény if (intval(PHP_VERSION)>4) { error_reporting(E_ALL|E_STRICT); } else { error_reporting(E_ALL); } if (isset($_GET['p'])) { $file=FileCheck(stripslashes($_GET['p'])); if ($thumb&&($thm=@exif_thumbnail($file))&&!isset($_GET['x'])) { header("Content-type: image/jpeg"); die($thm); } else { $size=getimagesize($file); switch ($size[2]) { case IMAGETYPE_GIF: $src=imagecreatefromgif($file); break; case IMAGETYPE_JPEG: $src=imagecreatefromjpeg($file); break; case IMAGETYPE_PNG: $src=imagecreatefrompng($file); break; } if (isset($_GET['x'])) { $prevx=$_GET['x']; $prevy=$size[1]*$prevx/$size[0]; $dest=imagecreatetruecolor($prevx,$prevy); imagecopyresampled($dest,$src,0,0,0,0,$prevx,$prevy,$size[0],$size[1]); imagedestroy($src); header('Content-type: image/png'); imagepng($dest); imagedestroy($dest); } else { $pos=strrpos($file,'.'); $base=substr($file,0,$pos); $ext=substr($file,$pos); $prevy=$size[1]*$prevx/$size[0]; $dest=imagecreatetruecolor($prevx,$prevy); imagecopyresampled($dest,$src,0,0,0,0,$prevx,$prevy,$size[0],$size[1]); imagedestroy($src); imagepng($dest,$base.'_thumb'.$ext); imagedestroy($dest); header('Content-type: image/png'); readfile($base.'_thumb'.$ext); exit; } } exit; } if (isset($_GET['k'])) { $kep=stripslashes($_GET["k"]); header('Content-Type: text/html; charset=iso-8859-2'); ?> <?=$kep?>
<?=htmlentities($kep)?>
Galéria $oldal) { $szamok=''; echo $szamok; } $hany=sizeof($kepek); $i=0; foreach ($kepek as $kep) { if ($i++%$vizszintes==0) { echo ''."\n"; }?>  '."\n",$vizszintes-($i-1)%$vizszintes-1); } echo "\n"; } } if (isset($szamok)) echo $szamok?>
'; if ($start>0) { $szamok.='« '; } else { $szamok.=' '; } $szamok.=''; for ($s=0;$s<$ossz;$s+=$oldal) { $szam=$s/$oldal+1; if ($s==$start) { $szamok.=''; } else { $szamok.=''; } $szamok.=$szam; if ($s==$start) { $szamok.=' '; } else { $szamok.=' '; } } $szamok.=''; if ($start<($ossz-$oldal)) { $szamok.='»'; } else { $szamok.=' '; } $szamok.='
<?=htmlentities($kep)?>
Méret: x
Hibás kép!

Nincs kép!
">Könyvtár nézet ?a">Összes kép letöltése egyben, tar formátumban ?l">Script letöltése
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!


*/?>